صفحه اصلیدرباره ماخدماتفن آوري هانمونه كارهامشتریانمقالاتتماس با ما
 
 
گروه نرم افزاري وبيليكس > فن آوريهاي مورد استفاده

اين بخش از سايت شامل عناوين فن آوريهايي كه در webilix براي اجراي نرم افزارها و پروژه ها از آنها استفاده مي شود مي باشد. در صورتي كه هر گونه سوالي در ارتباط با هر كدام از اين مطالب داريد مي توانيد از طريق بخش تماس با ما براي رفع مشكلات خود اقدام نماييد.

سيستم هاي عامل
 
زبانهاي برنامه نويسي
 • Windows (95 - 98 - NT - 2000 - XP - Vista - 7)
 • Unix (Linux, FreeBSD)
 • C/C++ (MS Visual C++, GNU C, etc)
 • Java, JavaScript
 • Basic (Turbo Basic, Visual Basic, VBA, VB .NET)
 • Pascal, Turbo Pascal, Delphi
 • Perl
فن آوريهاي ويژوال
فن آوريهاي اينترنت
 • WinAPI
 • MFC
 • COM/DCOM, ActiveX, OLE Automation and Embedding
 • DirectX
 • Persian (farsi) technologies (convert, sort, search, etc)
 • ASP, JSP, PHP, CGI (Perl, C)
 • Java, JavaScript
 • VB Script
 • HTML (SSI, CSS, DHTML)
بانكهاي اطلاعاتي
مديريت سيستم
 • Oracle
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • MS SQL Server
 • Windows (95 - 98 - NT - 2000 - XP - Vista - 7)
 • Unix (Linux RedHat, Linux Mandrek)
 • Web Servers (Apache Server, PWS, IIS)
 

 
 
© 2012 - WEBILIX websolutions