صفحه اصلیدرباره ماخدماتفن آوري هانمونه كارهامشتریانمقالاتتماس با ما
 
 
گروه نرم افزاري وبيليكس > خدمات > نرم افزارهاي اينترنتي

ايجاد نرم افزارهاي online (در دو بخش اجرايي و مديريتي و در صورت نياز ايجاد پروتكل هاي خاص جهت ايجاد ارتباط بين server و client ) يكي ديگر از خدمات webilix مي باشد. عناوين اجرايي اين خدمات همانند موارد ذكر شده در ارتباط با طراحي نرم افزار هاي ويژوال (تحت سيستم عاملهاي مختلف) مي باشد.

مهمترين امكانات مورد استفاده در اين ارتباط عبارتند از:

  • نرم افزارهاي تحت server در WinNT - Win2000 - WinXP - Linux - Java
  • نرم افزارهاي تحت client در Win9X - WinNT - Win2000 - WinXP - Java
  • اپلتهاي Java
  • اسريپتهاي تحت server مانند PHP, ASP, CGI و ...
  • صفحات دايناميك (DHTML)

مهمترين انواع نرم افزارهاي قابل تهيه عبارتند از:

  • بانكهاي اطلاعاتي online
  • بازيهاي online (بازيهاي نوشته شده توسط flash و بازيهاي چند نفره)
  • نرم افزارهاي eCommerce
  • امكانات پيشرفته براي سايتها (قابليتهاي interactive)
 
نمونه كارها

 
 
© 2012 - WEBILIX websolutions